Em correspon el Bo Social?

El primer que has de saber és el que NO és el Bo Social.

1.-No és un descompte sobre el TOTAL de la factura, sinó sobre el terme d’energia i sobre el terme de potència del PVPC. A més, el Bo Social té una limitació de quilowatts/hora bonificats (al 25%, 40% o fins i tot el 50%). Per exemple, per a una família amb un menor, fins a 1.932 kWh anuals i per a una família nombrosa, 4.140 kWh anuals. L’energia consumida per damunt d’aquest límit es facturarà al PVPC sense descompte.

2.-No s’aplica en les factures dels consumidors que tinguen contractada la seua energia amb comercialitzadores del mercat lliure. No obstant això, el finançament del Bo Social és a càrrec de les matrius dels grups de societats que comercialitzen o de les comercialitzadores del mercat lliure, és a dir de la resta de consumidors. Ací pots consultar els percentatges de repartiment.

3.-No és per sempre. No es renova automàticament com ho fan els contractes de subministraments, de fet, depén del consumidor aportar la documentació i demostrar que es mantenen les circumstàncies que van donar dret a això. Amb una periodicitat de dos anys.

4.-“Si tinc el Bo Social NO em poden tallar la llum.” No és cert. No et tallaran el subministrament només si en la llar acollida al bo social hi ha algun menor de 16 anys, alguna persona amb un grau de discapacitat del 33% o més o persones amb grau de dependència II i III, però hauran d’aportar en tots els casos, un certificat de vulnerabilitat expedit per serveis socials municipals. A la resta d’acollits al Bo Social, els poden arribar a tallar la llum.

Llavors què és el Bo Social i com sé si em correspon?

El Bo Social, com el seu nom indica, és una bonificació per qüestions socials i econòmiques en algunes parts de la factura (el consum d’energia principalment), que implica una ampliació del període de pagament per a fer front a factures impagades (4 mesos) i que en alguns casos impedeix el tall de subministraments si es produeixen impagaments.

S’han de complir una sèrie de requisits per a sol·licitar-ho; Requisits que atenen els ingressos econòmics de la unitat de convivència de la llar, a diferents aspectes socials i a un requisit més, que té a veure amb la contractació de l’energia. Per a accedir al Bo Social has de tindre contractada la teua energia en una de les 8 empreses comercialitzadores del mercat regulat. Només a elles els pots sol·licitar el Bo Social. (veure 2.-En quin mercat estic comprant l’energia?). Cap del mercat lliure el tramita.

Segons les condicions socioeconòmiques, els consumidors sol·licitants del Bo Social són classificats en: vulnerables, vulnerables severs i vulnerables severs en risc d’exclusió social. Per a cada categoria existeixen requisits diferents i la quantia de la bonificació de part de la factura (no del total) serà del 25%, 40% o fins i tot del 50% segons siguen classificades les persones.

Al llarg dels mesos de la pandèmia, s’han modificat els requisits per a accedir al Bo Social i s’han ampliat els supòsits que donen dret a aquest, acollint a treballadors autònoms que hagen cessat la seua activitat o l’hagen vista reduïda en un 75% a causa del COVID-19.

Tota l’explicació oficial sobre els requisits per a accedir la Bono *Social i els beneficis que reporta, els pots consultar en la pàgina del Ministeri:

https://www.bonosocial.gob.es/

Per a sol·licitar-ho, cal dirigir-se a l’empresa comercialitzadora de mercat regulat en la qual es tinga contractat el subministrament (veure llistat amb enllaços en el link).

https://www.bonosocial.gob.es/#como

I presentar els documents que ací se sol·liciten. Es pot fer de manera telemàtica o dirigint-te a alguna oficina física de la companyia comercialitzadora regulada amb la qual tens contractat el subministrament.

Si no saps si et pot correspondre o no aquesta bonificació, et recomanem una pàgina web en la qual, a través d’un qüestionari, podràs conéixer si entres en els supòsits per a sol·licitar el Bo Social.

https://civio.es/bono-social/

L’aprovació del Bo Social no és indefinida, cal renovar-la cada dos anys i que, malgrat la bonificació, si els paràmetres de tipus de tarifa contractada (2.0A o 2.0DHA) i de potència, no estan ben ajustats i optimitzats… pot ser que continues pagant de més i que encara tingues més marge d’estalvi.

Recorda: Revisa les condicions de contractació i posa en marxa accions d’eficiència per a reduir el teu consum sense reduir el confort de la teua llar. A partir d’ací sol·licita el Bo Social si et correspon, però la repercussió en una factura molt ajustada sempre serà menor. I valora el preu final respecte d’altres opcions abans de decidir.

Veure més:

4.-Què comprem en el rebut de la llum?
5.-Què ens venen?
8.-Com funciona el comptador intel·ligent?
10.-Em correspon el Bo Social?
11.-Com es mesura l’energia que consumisc a casa?