Fundació Vicente Ferrer

Contribuir al benestar de la societat, en general, i col·laborar amb persones o col·lectius menys afavorits, en particular, és un objectiu prioritari del cooperativisme. Un treball solidari que busca l’ajuda directa a les persones necessitades o en col·laboració amb organitzacions especialitzades (associacions benèfiques, centres de persones amb discapacitat, AMPA, associacions esportives…) i en el qual s’intenta dur a terme una tasca de sensibilització a la resta de la societat.

En aquesta línia s’enquadra l’estreta col·laboració que la Federació, juntament amb altres cooperatives i entitats representatives del sector, duu a terme amb la Fundació Vicente Ferrer (FVF) des de 2016.
La FVF és una ONG de desenvolupament compromesa amb el procés de transformació de les zones més pobres i necessitades de l’Índia, fonamentada en la filosofia de l’acció. Amb la seua manera de pensar i actuar, Vicente Ferrer va ser capaç de transmetre el seu compromís per a erradicar les desigualtats i mobilitzar les consciències, alhora que involucrava a les persones en el seu propi canvi. La seua manera d’entendre el desenvolupament ha donat lloc a un model exemplar en el marc de la cooperació.

Encara que la nostra col·laboració amb la Fundació és contínua són dos els projectes duts a terme en cooperació amb altres cooperatives de la Comunitat Valenciana que destaquen pel seu impacte, resultats i estar en línia amb els principis i valors cooperatius:

Una aldea cooperativa en Anantapur: La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana va impulsar una iniciativa col·lectiva de solidaritat per a la construcció de 24 habitatges per a famílies desfavorides en Mydugolam Village. Aquesta col·laboració pionera es va materialitzar amb la signatura de l’acord entre 22 entitats cooperatives de diverses classes i la FVF.

Una escuela en Anantapur para una vida digna: El projecte iniciat dos anys arrere, fa un pas més. En aquesta ocasió 27 entitats cooperatives valencianes i la FVF van formalitzar un acord per a la construcció d’una escola de secundària en el llogaret de Sirivaram (Anantapur, l’Índia), garantint l’accés a l’educació a 367 joves de famílies l’economia de les quals està basada en una agricultura de subsistència.

Aquest projecte solidari, s’alinea a més amb 6 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats en l’agenda 2030 i renova el compromís de l’economia social valenciana per a erradicar la pobresa extrema.