Què són les comunitats energètiques?

Si ens alcem un matí amb l’objectiu de relacionar en quines de les accions que duem a terme de manera quotidiana usem energia (centrem-nos en l’electricitat), ens adonarem que som absolutament electrodependents.

Aplicant el sentit comú a aquestes dues paraules juntes, “comunitats” i “energètiques”, ja podem acostar-nos al que implica aquest concepte: tractar de “compartir” els diferents usos energètics, entre diferents persones o organitzacions amb ànim d’obtindre uns beneficis per a tots els actors participants.

Habitualment s’empra el terme de comunitats energètiques o comunitats energètiques locals per a fer referència als nous conceptes introduïts per Europa i que han de començar a desenvolupar-se en el nostre ordenament jurídic: les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

A través d’aquestes entitats, Europa vol facilitar la particpació de la ciutadania en el sector energètic i afavorir la transformació d’aquest. Per tant, podríem definir una comunitat energètica de la següent manera: Una entitat al voltant de la qual s’organitzen persones que desitgen cooperar unides en una activitat relacionada amb el sector energètic per a proporcionar serveis o altres beneficis socioeconòmics i mediambientals als seus membres o la comunitat local.

En aquest sentit, les comunitats energètiques representen un tipus alternatiu d’actor de mercat i una forma / filosofia diferent de fer negocis. Són entitats democratitzadores del procés de transformació i apoderament de la ciutadania en matèria energètica. Cal assenyalar que, aquest concepte ara nou encaixa perfectament amb el model i activitats desenvolupades per les cooperatives energètiques des de fa ja un segle.

En qualsevol cas, com és una de les figures més importants, amb diferència, que s’inclourà en el calendari social i de transició energètica en la primera meitat del segle XXI que ens toca viure, la legislació europea ha delimitat els termes en què es configuraran aquestes comunitats energètiques, per a tots els estats membres.

Per a començar a pensar en això contestarem tres preguntes:

Qui podrà formar-les?

Segons la legislació europea, els integrants d’una comunitat energètica difereixen per a cadascun dels dos conceptes de comunitats energètiques que esmentàvem anteriorment. Si es tracta de comunitats ciutadanes d’energia, podran participar les persones físiques, les autoritats locals pimes i grans empreses. En el cas de les comunitats d’energia renovable, podran formar part les persones físiques, les autoritats locals i les pimes.

Què compartirem?

Ja podem generar la nostra pròpia energia i si és de forma compartida ens és moltíssim més beneficiós. Fent l’exercici que hem proposat en el primer paràgraf, quasi qualsevol cosa que puguem fer amb l’energia es pot compartir: la seua distribució, el seu emmagatzematge, els treballs d’eficiència. Veurem com treballar en comú sobre aquests aspectes de l’energia ens permetrà millorar la nostra relació amb l’energia.

Amb quina fi?

Perquè siga veritablement una eina de canvi, des de la mateixa legislació europea es promulga que la cerca d’avantatges siga principalment mig ambiental, social, i també econòmica, però en aqueixa mateixa escala local, és a dir, que la seua gestió econòmica de suficiència es complisca, però passe a segon pla perquè el que es busque siga el benefici local de la comunitat. Sempre lluny d’especulacions financeres.

Molts esteu pensant el complicat de posar d’acord a la vostra comunitat per a dur-ho a terme. Però ja està previst en la legislació facilitar les coses i es promouran incentius des de les diferents administracions, que ens permetran emprendre aquesta nova senda d’organització social amb una mínima garantia d’èxit. Des del món de les cooperatives estem convençuts que les comunitats energètiques són una gran oportunitat de canvi en el context d’emergència climàtica actual, i que prompte seran normals en el nostre territori.

Encara més interessant és saber que podríem compartir molt més allà de la nostra comunitat de propietaris, perquè la legislació actual permet fer-ho dins d’un radi de 500 metres (hui dia) al voltant del lloc de generació. Molt més favorable amb comerços o establiments del barri per la complementarietat d’usos horaris de l’energia produïda en comú.

Tot un món per descobrir.

Recorda: Ja compartim energia en l’ús de l’ascensor, els grups de pressió de l’aigua i els amplificadors d’antena per posar tres exemples clars. La paraula compartir ha arribat per a quedar-se i en referit a l’energia, els avantatges són molt importants.

Veure més:

En quin mercat estic comprant l’energia?
Què comprem en el rebut de la llum?
Què ens venen?
Com funciona el comptador intel·ligent?
Com es mesura l’energia que consumisc a casa?