Valors i principis cooperatius

En 1995, l’Aliança Cooperativa Internacional va adoptar la Declaració revisada sobre la Identitat Cooperativa, que conté la definició d’una cooperativa, els seus valors distintius i els set principis cooperatius.

Una cooperativa és una associació autònoma de persones unides voluntàriament per a satisfer les seues necessitats i aspiracions comunes en matèria econòmica, social i cultural mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

Els principis i valors cooperatius són els elements distintius de les organitzacions i empreses cooperatives que les diferencien de la resta de formes empresarials, convertint-les en el millor model econòmic per a aconseguir una societat més justa i sostenible.

Valors cooperatius

AJUDA MÚTUA

RESPONSABILITAT

DEMOCRÀCIA

IGUALTAT

EQUITAT

SOLIDARITAT

Principis Cooperatius

Els 7 principis cooperatius que es constitueixen expressament com a guia per a la interpretació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i de les seues normes de desenvolupament, són els següents:

Primer principi

ADHESIÓ VOLUNTÀRIA I OBERTA

Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes per a totes aquelles persones capaces d’utilitzar els seus serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser sòcia, sense discriminació de sexe, social, racial, política o religiosa.

Segon principi

GESTIÓ DEMOCRÀTICA

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament per les persones sòcies, les quals participen activament en la fixació de les seues polítiques i en la presa de decisions. Els homes i dones triats per a representar i gestionar les cooperatives són responsables davant les persones sòcies. En les cooperatives de primer grau, totes les persones tenen el mateix dret de vot (una persona sòcia, un vot). De la mateixa manera, les cooperatives d’altres graus estan també organitzades de manera democràtica.

Tercer principi

PARTICIPACIÓ ECONÒMICA DE LES PERSONES SÒCIES

Les persones sòcies contribueixen equitativament al capital de les seues cooperatives i el gestionen de manera democràtica. Part d’aqueix capital és normalment propietat comuna de la cooperativa.

Quart principi

AUTONOMIA I INDEPENDÈNCIA

Les cooperatives són organitzacions autònomes d’autoajuda, gestionades per les seues persones sòcies. Si signen acords amb altres organitzacions, inclosos els governs, o si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que asseguren el control democràtic per part de les persones sòcies i mantinguen la seua autonomia cooperativa.

Cinqué principi

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ

Les cooperatives proporcionen educació i formació les persones sòcies, als representants triats, als directius i a les persones ocupades perquè puguen contribuir eficaçment al desenvolupament de les seues cooperatives. Informen el gran públic de la naturalesa i beneficis del cooperativisme.

Sisé principi

COOPERACIÓ ENTRE COOPERATIVES

Les cooperatives serveixen a les persones sòcies el més eficaçment possible i enforteixen el moviment cooperatiu, treballant conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.

Seté principi

INTERÉS PER LA COMUNITAT

Les cooperatives treballen per a aconseguir el desenvolupament sostenible de les seues comunitats mitjançant polítiques aprovades per les persones sòcies.